ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

25.00.02 – механізми державного управління

Затверджено

постановою президії ВАК України

від 14.12.2006 р. № 46 – 06/11

 

I. Формула спеціальності:

Змістом спеціальності є теоретико-методологічне обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій, структури, повноважень і особливостей органів державної влади усіх рівнів.

 

II. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління: категорії, закономірності, принципи, методи, концепції, моделі, системи, класифікація.

2. Цілі, завдання, функції держави, стратегії її розвитку як чинники формування та функціонування механізмів державного управління.

3. Організаційний, правовий, ресурсний і інші види механізмів державного управління.

4. Формування та реалізація державної політики у сферах державного, регіонального та галузевого управління й інших сферах суспільного життя.

5. Цільові, функціональні, організаційні й інші складові механізмів державного управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях, у різних сферах суспільного життя.

6. Інституціональні, економічні, соціальні, історичні й інші засади адміністративно-територіального устрою держави та регіонів.

7. Державне регулювання розвитку країни, регіону, галузі; програми та механізми їх реалізації.

8. Закономірності, принципи, концепції, моделі та тенденції розвитку державного управління на регіональному рівні.

9. Співробітництво у сфері міждержавного регіонального управління, адаптація міжнародних, зокрема європейських, норм і стандартів.

10. Система та структура центральних і місцевих органів державної влади та їх апаратів, їх класифікація.

11. Органи державної влади та їх статус: цілі, завдання, функції, структури, організаційні відносини, їх удосконалення.

12. Стратегічне управління, планування та цільове програмування в діяльності органів державної влади.

13. Державні послуги: сутність, категорії, класифікація, стандартизація, ресурсне забезпечення.

14. Результативність і ефективність функціонування суб’єктів і механізмів державного управління.

15. Моніторинг і контроль у системі державного управління; його види, методи, технології.

16. Державне управління на засадах сучасних моделей якості діяльності; адміністративний аудит у державному управлінні.

17. Механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя та їх удосконалення.

18. Управління та регулювання діяльності органів і установ державної влади: аналіз, моделювання й оптимізація.

19. Взаємовідносини та взаємодія з громадськістю в системі державного управління.

20. Інформаційні технології й інформаційне забезпечення в системах державного управління.

 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

державне управління.