"Про виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Аналітична записка15.02.2011 р. видано Розпорядження Президента України № 71/2011‑рн «Про вивчення стану виконання у 2011 році актів і доручень Президента України», згідно якого у березні-квітні 2011 р. має вивчатися, зокрема, стан роботи з виконання завдань щодо соціального захисту дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

09.12.2010 р. набув чинності Указ Президента України № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», який визначив порядок реорганізації органів та служб, відповідальних за реалізацію соціальної політики щодо дітей. До 9.02.2011 р. мали бути подані проекти положень про центральні органи виконавчої влади та пропозиції про внесення змін до актів законодавства, що випливають із Указу № 1085 (зокрема, до 31.01.2011 р. мали бути розроблені структура Державної служби молоді та спорту України та проект положення про неї[1]) проте їх і досі немає.

 

Указ № 1085 не визначає, який орган опікується питаннями соціального захисту сім’ї та дітей. Статус Державної соціальної служби у справах сім’ї, молоді та спорту, Департаменту з усиновлення та захисту прав дітей залишається невизначеним, але система соціального захисту та забезпечення найкращих інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, має бути виведена з підвідомчості МОН України.

 

На виконання Указу № 1085 31.12.2010 р Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту були затвердженні наступні відомчі накази:

 

1. Наказ № 4733 від 31.12.2010 р. «Про оптимізацію діяльності соціальних центрів матері та дитини», яким у лютому-березні 2011 р., зокрема, передбачені[2]:

  • підготовка змін до Типового положення про соціальний центр матері та дитини та змін Типових штатних нормативів працівників соціального гуртожитку, соціального центру матері та дитини (затверджені Наказом від 06.10.05 р. № 2280);
  • розробка Типової програми соціального обслуговування осіб, які перебувають в соціальному центрі матері та дитини;
  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», до Державного класифікатору професій України, до Наказу від 13.01.2009 р. № 25 «Про затвердження Типових нормативів харчування у соціальному центрі матері та дитини» та до Наказу від 04.02.2006 р. № 299 «Про затвердження Типових нормативів оснащення»;
  • розробка Стандарту функціонування соціального центру матері та дитини.

 

За даними Держсоцслужби[3], розробка змін до Типових штатних нормативів працівників соціального гуртожитку, соціального центру матері та дитини здійснюватиметься у ІІ кварталі 2011 року.

 

2. Наказ № 4732 «Про вдосконалення роботи соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», яким у І кварталі 2011 р. передбачені[4]: розробка змін до Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 08.09.2005 р.), Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06.2000 р.), а також вивчення питання щодо категорії платників за енергоносії, до якої можуть бути віднесені соціальні гуртожитки.

 

11.03.2011 р. відбулося засідання робочої групи з удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність закладів соціального обслуговування, зокрема соціальних гуртожитків. За результатами напрацювань готуватиметься проект постанови Кабміну про внесення змін до Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Розробку змін до Типових нормативів оснащення соціального гуртожитку, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 04.02.06 р. № 229, а також розробку проекту Стандарту функціонування соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заплановано на ІІ квартал 2011 р. Передбачається, що тим самим буде сформовано повний пакет документів для забезпечення діяльності зазначених закладів.

 

Щодо актів і доручень Президента пов’язаних із захистом дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2010-2011 рр. були підписані такі:

 

1. Указ Президента № 274/2010 від 26.02.2010 р. «Про невідкладні заходи з подолання бідності», який, зокрема, вимагає:

 

а) розробити та внести пропозиції щодо концептуальних положень законів України, актів Президента України, інших актів законодавства, які необхідно ухвалити для забезпечення прискореного подолання та попередження бідності в державі (Комітету з економічних реформ). В контексті цього Указу, в частині соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були прийняті наступні закони:

  • Закон України № 1959-VI від 10.03.2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам». Передбачає зміни до КЗпП України та Закону України «Про відпустки». Вирівнює права прийомних батьків щодо отримання соціальних відпусток, відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткових відпусток працівникам з дітьми.
  • Закон України № 2394-VІ від 01.07.2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа». Посилює захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перш за все тих, хто залишає інтернати, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Попереджає зубожіння, безпритульність та криміналізацію цих дітей.
  • Закон України № 2825–VI від 21.12.2010 р. «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування». Визначає районні, районні в Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад в якості органів опіки та піклування.
  • Закон України № 2824–VI від 21.12.2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини». Вносить зміни до Кодексу законів про працю України. Визначає порядок надання та оплати відпустки у зв’язку з усиновленням дитини матерям та батькам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років. Сприяє вирівнюванню соціальних гарантій для зазначеної категорії сімей.

 

б) розробити та внести в установленому порядку у тримісячний строк проект загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010 – 2015 р. (Кабінету міністрів). Ця частина Указу не виконана.

 

2. Указ № 483/2010 від 02.04.2010 р. «Про ліквідацію Національної ради з питань благодійництва «Зігрій любов’ю дитину». Раду ліквідовано.

 

3. Доручення від 23.04.2010 р. № 1-1/749 «Про забезпечення прав та інтересів дітей». Вимагає забезпечити особистий патронат голів місцевих держадміністрацій над закладами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, взяття під особливий контроль питань щодо поліпшення матеріально-технічної бази цих закладів, створення належних умов для розвитку вихованців цих закладів, забезпечення їх харчуванням, одягом, взуттям, засобами особистої гігієни. В той же час, поза увагою опинилися питання розвитку сімейних форм виховання, що зокрема призвело до різкого спаду кількості влаштувань дітей у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу[5].

 

23.06.2010 р. Прем’єр-міністр підписав доручення міністерствам і обласним адміністраціям, яким зокрема пропонується розвивати інтернатну систему (в т.ч., направляти дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей на навчання в заклади для сиріт, відкрити при них дошкільні відділення, створити навчальний заклад нового типу для сиріт в Київській області, створити окремі інтернати для обдарованих сиріт). Доручення Прем’єр‑міністра було активно розкритиковане фахівцями, в т.ч. керівництвом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, але його чинність не припинена і досі. Воно суперечить проголошеним Україною пріоритетам, не дозволяє ефективно боротися з бідністю і суперечить «найкращим інтересам дитини» (визначеним Конвенцією ООН про права дитини) в частині недопущення їх інституціоналізації та поміщення до інтернатних закладів[6].

 

Отже, хоча доручення Президента України № 1-1/749 сумлінно виконується, його має бути переглянуто в напрямку посилення уваги до розвитку сімейних форм виховання.

 

4. Указ № 657/2010 від 1.06.2010 р. «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей». Організація літнього відпочинку, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, традиційно проходить на достатньо високому рівні та ретельно контролюється органами прокуратури, і 2010 р. не став виключенням.

 

5. Доручення від 14.12.2010 р. «Щодо забезпечення проведення до дня Святого Миколая за ініціативою Президента України всеукраїнської акції «З відкритим серцем до кожної дитини». Заходи із привітання дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Дня Св. Миколая, стали вже звичними, і 2010 рік продовжив цю традицію.

 

6. Доручення від 06.12.2010 р. «Щодо створення сприятливих умов для розвитку обдарованих і талановитих дітей, самореалізації творчої особистості», яким для створення сприятливих умов для розвитку обдарованих і талановитих дітей, самореалізації творчої особистості доручається до 01.02.2011 р. вжити заходів щодо створення на базі однієї зі шкіл-інтернатів Києва експериментального загальноосвітнього навчального закладу інтернатного типу загальнодержавного значення для обдарованих і талановитих дітей, зокрема, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Це доручення є досить важливим з точки зору розвитку обдарованих дітей, які вже перебувають в інтернатних закладах та не мають перспективи бути усиновленими або влаштованими до сімейної форми виховання. Проте створення такого інтернату суперечить проголошеній Україною пріоритетності сімейних форм виховання, оскільки:

- дорученням передбачене влаштування зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тобто до цього інтернату можуть біти розміщені й інші категорії обдарованих дітей (наприклад, з багатодітних та малозабезпечених сімей), а це небажано з точки зору збереження зв’язків із сім’єю;

- доцільнішим є сприяння влаштуванню обдарованих дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в яких таланти дітей розвивалися б у сприятливому сімейному середовищі.

 

Відділ соціальної політики

(О. Кочемировська)[1] Згідно Розпорядження Президента України № 1203/2010-рп від 23.12.2010 р. «Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=126145&cat_id=45327)

[2] http://dl.dropbox.com/u/10374917/Nakaz_C_M_D.doc

[3] http://www.dcssm.gov.ua/39.1493.0.0.1.0.phtml

[4] http://dl.dropbox.com/u/10374917/Nakaz_Soc_gurt.doc

[5] В 2010 р. влаштовано майже вдвічі менше дітей, ніж в 2009 р., хоча об’єктивних причин для такого зменшення немає. Законодавство забезпечує пріоритетність сімейних форм виховання, бюджет на 2010 р. передбачав субвенцію в сумі 276 млн грн на влаштування щонайменше 4 тис. дітей, але на кінець року було влаштовано лише 1 188 дітей, тобто гроші залишилися в бюджеті, діти їх не отримали. У 2010 р. 253 голів районних державних адміністрацій не підписали жодного розпорядження про влаштування дітей у сімейні форми виховання; у 144 районах у містах влаштували лише одну дитину (порівняно із 19 у 2009 р.)

[6] Останнє, зокрема, наголошено в пп. 29-30 Заключних зауважень Комітету ООН з прав дитини до 3-4 ї зведеної періодичної доповіді України (CRC/C/UKR/3-4), прийнятих 3.02.2011 р.
читайте також:


«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка
«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка
"Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики". Аналітична записка
"Удосконалення соціальної складової державної житлової політики". Аналітична записка