«Концептуальні підходи щодо забезпечення громадської безпеки: іноземний досвід, висновки для України». Аналітична запискаАнотація

 

У записці розглянуто питання щодо забезпечення захищеності громадянського суспільства в Україні в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації, досліджено концептуальні засади забезпечення громадської (публічної) безпеки у провідних країнах світу та проаналізовано особливості нормативно-правого поля у цій сфері. Систематизовано міжнародну практику класифікації злочинів проти громадського порядку та безпеки, а також виокремлено конкретні практичні заходи, які спрямовуються на підтримання громадського порядку. На підставі вивчення позитивних міжнародних практик у сфері забезпечення громадської (публічної) безпеки розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань національної безпеки, окреслено пріоритети державної політики у цій сфері та запропоновано нагальні практичні заходи з метою підтримання громадського порядку.

 

 


завантажити


читайте також:


“Пріоритетні напрями законодавчого та організаційного забезпечення паспортизації об’єктів критичної інфраструктури”. Аналітична записка
«Іноземний досвід залучення громадянського суспільства до загальнодержавних систем протидії тероризму.» Аналітична записка
«Аналіз існуючих програм субсидування в енергетиці та пріоритети впорядкування». Аналітична записка
«Шляхи забезпечення стійкості держави у контексті імплементації цілей сталого розвитку для України». Аналітична записка
«Загрози у сфері енергетичної безпеки та їхній вплив на стан національної безпеки: моніторинг реалізації стратегії національної безпеки України». Аналітична записка